Wat is een meerjarenplanning

Onderhoud is een belangrijk aspect van het beheren van gebouwen. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.
Een meerjarenplan bevat informatie over de staat van een gebouw en maken voor opdrachtgevers inzichtelijk welke kosten voor het onderhoud op de korte en lange termijn gemaakt worden.

 

Onze opdrachtgevers zijn niet verplicht een meerjarenplanning bij ons te hanteren, dit is uiteraard altijd vrijblijvend.

mocht een opdrachtgever hier interesse in hebben dan nemen wij automatisch contact op via de mail zodat zij altijd nog zelf kunnen bepalen of zij dit willen.